Науката през XIX век – Част 1

Още през  XVII  и XVIII век много учени започват да се придържат към метод за решаване на проблеми, станал известен по-късно като „научния метод“. Според мнозина учени следването на този метод е единственият правилен начин да се достигне до еднозначно решение: 1) да се наблюдава; 2) да се изработи хипотеза, от която да се правят … Continue reading Науката през XIX век – Част 1