Румънската научна фантастика след Втората световна война – ЧАСТ 2

„Академизмът“ в осмислянето на румънската научна фантастика се случва през 1950 година в изследвания, които са манифестни програми, контролирани от идеологическите зависимости на този период. Отвъд рамката на „културната революция“, представена през това десетилетие, фантастиката има мисия да „обучава хората да развиват вярата си в креативната сила на човека“. Този ранен научнофантастичен „академизъм“ обяснява на … Continue reading Румънската научна фантастика след Втората световна война – ЧАСТ 2