„Фантастика и бъдеще“

Настоящото издание съдържа статии на екипа на проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век“, публикувани в сайта Фантастика и бъдеще. Необходимосттаотпоявата на този сборник е провокирана, от една страна, от естественото продължение и уплътняване на тематичните полета от сборника „Познание и трансхуманитирна р/еволюция“ (в осмислянето на проявленията на фантастичното през призмата на киното, философията, трансхуманизма, българската и преводната научна фантастика и др.). От друга страна, концептуализира и акцентира върху работата на Елена Борисова, Рени Янкова и Николай Генов по проблематики, които в момента вълнуват хуманитаристиката както в България, така и в световен мащаб.

Издател: Издателски център „Боян Пенев“

Брой страници: 246

Година на издаване: 2021

ISBN: 978-619-7372-35-9

Съставители: Елена Борисова, Рени Янкова, Николай Генов

Стилистичен редактор: Емилия Алексиева

Дизайн на корица: Кремена Кацарска

Предпечат: Стела Славова

Сборникът е реализиран по проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век“ (КП-06-М30/2 от 13 декември 2018), финансиран от Фонд „Научни изследвания“.