Щрихи към живота и делото на Алберт Айнщайн. Част II

Айнщайн. Рационализмът. Щрихи към теорията на относителността В детството си ученият се сблъсква с влиянията на рационализма, съпроводени от освобождаването на разума от църквата.  Ако положим творчеството на Айнщайн в контекста на концепциите на физиката през XX век и прогнозите за бъдещето, не без основание можем да го смятаме за завършек на един голям етап … Continue reading Щрихи към живота и делото на Алберт Айнщайн. Част II