Готови ли сме за бъдещето?

На 30 август се състоя една необичайна среща с деца в читалище „Просвета- 1937“ (с. Кутово, общ. Видин), където нашият екип, с любезната покана на Татяна Любенова (ръководител на читалището), изнесе презентация на тема „Готови ли сме за бъдещето?“, чийто акцент бе поставен върху ключовата роля на научната фантастика за осмислянето и разгръщането на някои идеи и проекти на науката.  Тънката граница между фикция и реалност, между реално съществуващи научни проекти за постигане на безсмъртие и начините, по които научната фантастика ги проектира в бъдещето, бе подчертана с помощта на примери от съвременния живот.

Какво ни предлага бъдещето? Готови ли сме да платим цената на безсмъртието? Какво ще се случи с човешкото същество, ако прехвърлим съзнанието му в аватар или го трансформираме в база данни? Способна ли е една система с изкуствен интелект да заплаши всичко, което ни прави човеци? Всички тези въпроси провокираха активна дискусия. Децата споделяха личен опит и изразяваха критическа позиция. Някои от тях дори влязоха в ролята на лектори.

Кратката презентация разкри както позитивните страни на научно-техническата революция, така и проблемите, пред които е изправено човешкото същество, прониквайки все по-успешно в тайните на природата.