За проекта

„Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век“ (КП-06-М30/2 от 13.12.2018) е проект на Института за литература при БАН – секция „Нова и съвременна българска литература“; одобрен от ФНИ, спечелил „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти“.

Основава се на научни интереси и натрупани изследвания както в областта на българската и преводната научна фантастика, така и на теория и история на литературата и философията.

Екипът на проекта включва изследователи на научната фантастика от Института за литература, СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет. Има и активни външни сътрудници.