Изкуство

Изкуство е рубрика, насочена към автори, ангажирани с начините, по които научната фантастика осмисля съвремието и конструира бъдещето.

Целите на рубриката са:

  • представяне на непубликувани досега текстове в различни жанрови форми;
  • осмислянето на тенденции, посоки и проблеми както в българската, така и в преводната научна фантастика, представени чрез диалогичността на интервютата