Конкурс за разказ или приказка на тема „Моят фантастичен свят“

Институт за литература при БАН и 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“, в рамките на творческа работилница, организираха два конкурса: Конкурс за разказ или приказка на тема „Моят фантастичен свят“ (насочен към ученици от III и IV клас) и Конкурс за рисунка на тема „Моят фантастичен свят“ (насочен към ученици от I и II клас). Конкурсите бяха осъществени в рамките на проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (М30/2 от 13 декември 2018 г.).

Цел на конкурсите: да предизвика творческия потенциал на децата посредством онагледяването на техните представи за космическото пространство; да нарисуват или измислят нови герои и светове; да ангажира мисълта на учениците с темите за бъдещето.

В техните фантастични светове се срещаме с най-различни и любопитни герои от приказките и научнофантастичните произведения; усещаме богатата художествена образност, с която са описани ценностите и нравствените качества у героите, необходими на човешкото същество, за да живее в един по-добър и светъл свят.

Използването на различни рисувателни техники представи усета и изобретателността на малките художници спрямо бъдещето и фантастичните същества, които обитават не само приказките и разказите, но и тяхната душевност. Изобразяването на русалки, на космическото пространство, на нашата планета Земя, изработването на колажи на фантастичния свят със снимки на децата, илюстрира тяхното светоусещане и ангажираност с природата и живите същества, с които трябва да живеем в хармония.

Награждаването на победителите се състоя на 30.05.2019 г. в СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“. Наградите връчи г-жа Емилия Иванова (директор на училището).

Жури в състав:

Анелия Дудова (начален учител по изобразително изкуство)
Богданка Михайлова (старши учител в начален етап)
Десислава Поповска (начален учител)
Елена Борисова (асистент в Института за литература при БАН)
Иванка Иванова (учител по БЕЛ)
Силвия Антонова (начален учител по изобразително изкуство)
Николай Генов (докторант в СУ „Св. Климент Охридски“)

Рени Янкова (гл. асистент в НБУ)