Критически поглед

Критически поглед е рубрика, насочена към осмислянето на научната фантастика не само в нейната литературноисторическа парадигма, но и трансформирането на научнофантастичния образ и свят извън пространството на текста.

Целите на рубриката са:

  • представяне на научнофантастичното като провокация за киното, визуалните изкуства, изобразителното изкуство и др.;
  • отразяване на начините, по които научната фантастика улавя и осмисля  социалното и културно ускоряване на нашето съвремие;
  • публикуване на рецензии за нови книги (както български, така и преводни) в областта на научната фантастика