Лекция „Въображението и научнофантастичното в киното и литературата”

Д-р Рени Янкова представя темата за въображението и научната фантастика

На 23 май 2019 г. беше организирана тематична лекция „Въображението и научнофантастичното в киното и литературата” със студенти от Нов български унивеврситет, в рамките на курса „Култура и семиотика”. По време на срещата, под формата на презентации и дискусии, студентите бяха запознати с някои основни теми от съвременната научна фантастика, като бяха дадени и примери предимно от киното и литературата.

В началото на лекцията д-р Рени Янкова запозна аудиторията с проблема за въображението във философски и психологически план. Бяха проследени корените на научнофантастичното мислене до прозренията на Леонардо да Винчи и Йохан Кеплер, още преди то да стане част от художествената образност. Основният акцент беше извеждането на тясната връзка между развитието на науката и влиянието на новите открития върху въображението – линия, която остава водеща и до днес в научнофантастичните произведения. Проясняването на проблема даде възможност да се дискутира със студентите и въпросът за границите на въображението, за комуникативността на фантастичните идеи и подходите за изграждане на образност в сферата на научнофантастичното.

Рисунка на летателен апарат, направена от Леонардо да Винчи

Д-р Елена Борисова по темите за образността в научната фантастика

След очертаването на връзката въображение – научна фантастика, д-р Елена Борисова запозна студентите с проблеми от няколко класически произведения като „Франкенщайн” на Мери Шели и проследи развитието на образността на това произведение – от романа до трите му кино екранизации. Беше обсъдена и темата за евгениката, която става все по-наболяла както в науката, така и във фантастиката. Елена Борисова проведе дискусия със студентите за клонирането и употребата на човешки клонинги, като темата се разиска от етична и морална гледна точка. Аудиторията беше запозната и с начините на представяне на проблема в няколко модерни произведения.

Студенти от НБУ по време на лекцията
„Въображението и научнофантастичното в киното и литературата”

Студенти от НБУ по време на лекцията
„Въображението и научнофантастичното в киното и литературата”

*Ефектите на снимките са направени от Георги Добрев, студент от НБУ

Tags: , , , , , , , ,