Научни изследвания

Научни изследвания, насочени към литературноисторическото осмисляне на съвременната българска и преводна научна фантастика.

Целите на рубриката са:

  • проследяване на тенденциите и особеностите на българската научна фантастика както в контекста на световната научна фантастика, така и в нейния национален художествен контекст;
  • нови прочити на съвременната българска фантастика;
  • създаване на научен архив, обхващащ съвременни изследвания върху българската научна фантастика