Николай Генов

Николай Генов завършва ЕГ „Бертолт Брехт“ с немски и английски език през 2013 година. През 2017 завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2018 защитава магистърска теза по литературознание във Факултета по славянски филологии на тема „Виртуалното тяло при Сергей Лукяненко и Ърнест Клайн“. Същата година получава втора награда на Двадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“ и печели стипендията на фондация „Блага Димитрова“ за постижения в областта на литературата. Член е на екипа на списание „Филологически форум“ и е докторант по теория на литературата в СУ. Идеен основател е на „Иначе писано“ – общност от млади поети с интерес към маргинализираната литература.

В началото на 2019 година е отличен на националния конкурс за литературна критика „13 века България“. Негови научни, критически и художествени текстове са публикувани в различни списания, сборници и интернет страници.

Публикации в научноизследователски сборници

  • „Птицата доносник и (не)наказаната измама – ориенталски приказни версии“ („Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 203-207)
  • „Компютърът като прозрачна медия: виртуалното тяло в романите на Сергей Лукяненко и Ърнест Клайн“ („Литература и техника“, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, с. 293-299)
  • „Виртуалната утопия“ (сп. „Пирон“, бр. 18, 2019 г.)
  • „Виртуалното тяло и властта при Ърнест Клайн и Сергей Лукяненко“ (Verba Iuvenium, бр. 1, Пловдив, УИ “Паисий Хилендарски”, 2019, с. 324-336.
  • „Лолита“ и „Ние“ – компаративен анализ“ („Международен филологически форум“, том 6, „Битие и идентичности“, 2019 г.)