Научни статии

Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов

Елена Борисова Докладът е публикуван в: Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция. 2018, ISBN: 978-954-07-4486-5,  с. 300-308

The other path: the role of imaginative mediation in thinking – from Kant to Peirce

Reni Yankova *The full article had been published in “18th International Meeting on Pragmatism – Proceedings” Since René Descartes and