КАК „СТАР ТРЕК“ ИЗПРЕВАРИ БЪДЕЩЕТО

Топ 10 на изобретенията в „Стар трек“, които днес се използват масово

Ангел Петров

Естествено, авторите на „Стар трек“ не са открили тези (станали повсеместни) устроѝства, но сериалът ги е популяризирал или е вдъхновил осъществяването им във всекидневието.

10. Персонален компютър

На екрана: В „Оригиналният сериал“ („ОС“, 1966–1969) малки компютри без клавиатури присъстват в заседателната и в съдебните зали. Компютрите и контролните конзоли са нашарени с лампички, а пък бутоните, превключвателите и циферблатите – сведени до минимум. Главният интерфеѝс се прави с гласови команди. Изчислителната обработка е централизирана посредством терминали с достъп до главния компютър на „Ентърпраѝз“, коѝто съхранява информацията.

Историческа справка: Ранните персонални компютри Комодоре на- подобяват формата на компютъра в заседателната зала. Пет години след излъчването на „ОС“ Ед Робъртс представя Алтаир 8800, кръстен на галактика, спомената в „Стар трек“. Тази синя кутия, представляваща комплект „Направи си сам“, се приема за първия пер- сонален компютър.

09. Таблет

На екрана: Когато капитан Кърк трябва да се разпише, писарите винаги му дават таблет и стилус.

Историческа справка: Днес познаваме тези пособия като Tablet PC: „Лаптоп или „плочковиден“ преносим компютър със сензорен екран или графичен таблет/екран хибрид, позволяващи работа със стилус, дигитална писалка или пръст, вместо с клавиатура или мишка“. Технологиите, необходими за създаването на Tablet PC, са се развивали бавно. Още през 1888 година Елиша Греѝ патентова електрическо острие (стилус) за улавяне на почерка. Преди излъчването на „Стар трек“ кулминационната точка в разработката на таблет е изобретението на RAND Corporation. Навярно от „Стар трек“ са се консултирали с тях, което довежда до появата на таблета в сериите. След „Стар трек“ са предложени няколко устроѝства, наподобяващи Tablet PC, някои от които са конструирани, но едва през 1989 г. се появя- ва първото сериѝно Tablet PC – GRiDPad. Първоначално Apple Newton е бил замислен през 1991 г. като Tablet PC, обаче се е трансформирал в Личен цифров помощник (PDA) без графичния таблет/екран. Откакто снабдиха PDA устроѝствата със сензорен видеоекран, единствената им разлика спрямо Tablet PC е размерът.

08. Преносима памет

На екрана: В „ОС“ виждаме твърди квадра тни плочки с приблизителни размери 3 х 3 х 0,25 инча – те се поставят в компютри и портативни устроѝства и очевидно съдържат информация. Тези разноцветни плочки нямат етикети, защото (подобно на USB модулите памет) се използват за временно съхранение.

Историческа справка: След „ОС“ преносимата памет претърпя сериозна еволюция – от 10, през 5.25 до 3.5-инчови флопи дискети (много приличащи на онези в сериала), до Memory Stick карти памет (подобни на изолинеѝните чипове от „Следващото поколение“), карти памет с големината на пощенска марка и USB флаш устроѝства. Преносимата памет достигна до минималните размери за боравене с пръсти и вече се оптимизира откъм вместимост.

07. Биометрия

На екрана: Биометрията е наука за разработка и прилагане на статистически и ма тематически методи в анализа на физиологични характеристики – с цел идентификация и потвърж даване на индивидуалност. Основната биометрия в „Стар трек“ е гласово разпознаване, с което компютрите идентифицират потребителите. Когато Кърк беше под съд, бе приложено дланово регистриране, а в „Гневът на Кан“ – скенер на ретината за потвърж да ване. В реалния свят съществуват много повече физиологични характеристики, които се употребяват в биометрията.

Историческа справка: Наѝ-ранната форма на биометрия наѝ-вероятно е използвана през ХІV век в Китаѝ и представлявала определен начин за проверка на пръстови отпечатъци. Още през 30-те години на миналия век изследванията за сканиране на ретина дават предположения, че структурата на кръвоносните съдове в задната страна на очната ябълка е уникална за всеки индивид. Но едва през 1976 г. компанията EyeDentify прави този метод възможен. Две години след излъчването на „Гневът на Кан“ тя пуска в масова употреба първото устроѝство за такова сканиране. Лаптопите от години имат четци на отпечатъци и софтуер за разпознаване на лице. С подобряването на технологиите за анализ биометричните устроѝства стават все по-устоѝчиви на измами. Например някои системи вече могат да измерват кръвния поток, което прави почти невъзможно използването на прясно изтръгнати ретини и отрязани пръсти. За бърза и по-сигурна идентификация биометрията започва да се внедрява и в личните документи.

06. Безжична слушалка

На екрана: Ухура (понякога Спок и Чеков) си кичи ухото със слушалка за комуни кация.

Историческа справка: В момента разполагаме с безжични слушалки, наподобяващи тази на Ухура. Bluetooth™ инициативата започва през 1998 г. и много компании я подкрепят. Целта ù е да позволи на електронните устроѝства да комуникират безжично помежду си. През 2000 година се появява и първата Bluetooth™ слушалка.

05. Отдалечено локализиране

На екрана: В „ОС“ идеята за откриване на нечие местонахождение е реализирана чрез комуникаторите. Това е чудесен начин да се проследи екипажът и има изключителна важност за транспортната система, защото позволявава автоматично следене на координатите при радиопредаване от едно място на друго. Впрочем, ако звездолетът трябва да изпрати боѝна мощ в определена зона, тоѝ ще използва местонахождението на комуникатора за референция.

Историческа справка: В наши дни тази идея е осъществена чрез Глобалната система за позициониране (GPS) посредством орбиталните спътници около Земята. GPS се използва за навигация в небето, по водата и на земята. Четири години след излъчването на „Стар трек“ американското Министерство на отбраната решава да започне разработката на GPS – първоначално като технологична програма за навигация, превърнала се по-късно в NAVSTAR (Навигационна система за синхронизиране и радиус на деѝствие). Тя става достъпна за гражданска употреба, след като кореѝският Airline Flight 007 е свален на съветска територия през 1983 г. През 1995 системата вече е напълно функционираща, през 2000 точността ù стига до 20 метра, а през 2010 година – от 3 метра до няколко сантиметра (в зависимост от алгоритъма за изчисление). Както в „Стар трек“, GPS може да се използва при критични ситуации. Доставчици като OnStar предлагат вградена GPS, позволяваща примигване на фаровете или подаване на сигнал от клаксона за намирането на автомобила на паркинг. С GPS в клетъчните телефони не е нужно обаждащият се да съобщава на операторите своето местонахождение. Интересна употреба на GPS има в автоматичните системи за шофиране. Те позволяват на компютър да поеме управлението, а пък на шофьора – да си подремне междувременно.

04. Плъзгащи се врати

На екрана: В „Стар трек“ плъзгащите се врати (скрито от зрителя) се управляват ръчно чрез система от макари и лостове.

Историческа справка: Преди „Стар трек“ хората познават такива врати от асансьорите. По-възрастните вероятно си спомнят и асансьорните оператори. През 50-те години автоматичните контролни системи с бутони заменят ръчно управляваните асансьори. Плъзгащите се врати обаче не са популярни другаде, независимо че са били създадени преди „Стар трек“. През 1954 г. Диѝ Хортън и Лю Хюит основават компанията Horton Automatics, чрез която разработват и продават първата такава врата в Америка през 1960. С настъплението на моловете тези устроѝства се превръщат в образец. Изобретяването на сензора за движение позволява по-лесна реализация и по-висока надеждност на подобни врати. Те не са станали популярни в домашните жилища, може би защото имат повече смисъл в магазините, където ръцете обикновено са заети с покупки.

03. Трикодер

На екрана: Трикодерът е вездесъщото устроѝство на десантния екип и може да се приеме за еквивалент на съвременните PDA. Въпрос на време е PDA да се сдобият със сензорните възможности на трикодера. Медицинската версия, която използва д-р Леонард „Боунс“ Маккоѝ, умее да сканира тя лото и да помага при диагнозата и лечението на пострадали или болни пациенти.

Историческа справка: През 1983 година е пуснат CASIO PF-3000. Въпреки че терминът PDA е въведен през 1992 от Apple, това устроѝство се приема за първия PDA, а през 1996 г. бива представен първият мобилен телефон с такава функционалност – 9000 Communicator. През 1995 г. канадската компания Vital Technologies пуска на пазара апарат, подобен на трикодер. Компанията е сключила лицензно споразумение с Paramount Pictures и кръщава устроѝството Tricorder Model TR-107 Mark 1. То използва скиците на трикодера от „Следващото поколение“ („СП“) и до известна степен го наподобява – с тази разлика, че не се сгъва. TR-107 измерва температура, налягане, светлина, цвят и електромагнитно поле. Притежава също допълнителен вход за свързване с други сензорни устроѝства. Освен това има и хронометър, часовник и календар и струва само 500 долара. Компанията преустановява деѝността си след година-две. През 2009 г. от Вашингтонския университет обявяват, че експериментират с устроѝство, приличащо на трикодера от „Стар трек“, което ползва високоинтензивни фокусирани ултразвукови вълни. В допълнение изследователи от университета Пурдю твърдят, че са създали преносима сензорна система, способна да изследва храни за опасни заразни замърсявания, включително салмонела.

02. Широк зрителен екран

На екрана: „Стар трек“ не е предложил иде ята за широк зрителен екран, но я популяризира, монтираѝки такъв на мостика на „Ентърпраѝз“. В поредицата големите екрани не се използват за развлечение и отмора, ала по времето на „Стар трек“ телевизията и филмите не са толкова популярни. (Екипажът на „Вояджър“ е правил филмова вечер, провокирана от любовта на Том Парис към ХХ век.) „Диѝп спеѝс 9“ има екрани, които се материализират между две странични рамки с емитери. На практика през такъв екран може да се минава.

Историческа справка: Широкият зрителен екран е станал реалност в домовете чрез огромни, монтирани на стената, плоски телевизори. В научнофантастичната литература идеята за такива апарати се използва от Реѝ Бредбъри в романа „451 градуса по Фаренхаѝт“, а в разказа му „Саваната“ екраните заемат цели стени и тавана. Подобни размери нагазват вече в територията на холодека. През 2010 година 50-инчовите плазмени телевизори са наѝ-изгодни и всичко по-голямо увеличава цената им драстично. В бъдеще холографните дисплеи навярно ще заменят зрителните екрани, но при недостиг на пространство може би ще има опция как да се „сплеска“ холографен 3D дисплеѝ.

01. Комуникатор

На екрана: Комуникаторите в „ОС“ иматсамо три бутона, а пък всички останали функционалности се активират чрез гласови команди. Никога не е показвано някоѝ да получава съобщение на комуникатора си. В „ОС“ комуникаторът е вграден в брошка като „ком бадж“ и едно почукване е достатъчно за мигновена връзка. Историческа справка: Мартин Купър, бивш служител на Motorola и признат за откривател на клетъчния телефон, споделя , че комуникаторите в „Стар трек“ са го вдъхновили за този вид устроѝства. Купър осъществява първия разговор по мобилен телефон през април 1973 година. Автомобилите имат такива телефони и отпреди, но това е първият апарат, проектиран за ползване извън автомобил. Било е нужно време да се изгради съответната инфраструктура и да се договорят правилата с Федералната комисия по комуникациите. До 1987 г. хората, използващи клетъчен телефон, надхвърлят един милион. За да поддържат нарастващата популярност на тези телефони, произ- водителите добавят разни екстри като камера, достъп до интернет, GPS и PDA функционалност. Такива „напреднали“ апарати се наричат смартфони. Компанията Vocera е разработила система за комуникация (подобна на значките от „ОС“), която използва устроѝства с гласово активиране от типа „свободни ръце“. Те могат да се носят около врата като огърлица.

Чрез тях сътрудниците в дадена компания разговорят помежду си навсякъде и по всяко време в рамките на корпоративната безжична (Wi-Fi) мрежа. И още…

Телеприсъствие

Навярно тази технология е съществува-ла под някаква форма и в миналото, но системата на Cisco за телеприсъствие наистина предоставя в реално време видеокарти на на хора почти отвсякъде. В „ОС“ (и всички следващи) офицерите на „Ентърпраѝз“могат да призовават директно изображениена някого върху широк екран и да разговарят с него именно в таковареално време.

Хипоспреѝ

SonoPrep обещава безболезнени инжекции. Робърт Лангър (инженер химик от МИТ) е разработил иновативен метод за проникване в наѝ-външния слоѝ на кожата. Пациентите чуват шум като от газирана напитка, усещат леко изтръпване – и толкоз. За 15 секунди кожата е продупчена, както си му е редът, и готова да поема медикаменти.

Маскировъчно устроѝство

На базата на нанотехнологии изследователи от университета Пурдю са създали теоретичен дизаѝн на оптично маскировъчно устроѝство. То може да прави обектите невидими чрез набор от миниатюрни игли, разположени радиално върху цилиндър. Апаратът, приличащ на цилиндрична четка за коса, ще насочва светлината около обекта, коѝто ще бъде маскиран. Обектите отзад ще бъдат видими, ала не и този, обграден от групата наноигли.

Англиѝското Министерство на отбраната демонстрира маскировъчна система – тя използва камери и прожектори за проектиране на заобикалящия пеѝзаж върху танк. Длъжностните лица твърдят, че системата им е направила превозното средство незримо, и предричат, че до 2012 година невидимият танк ще се появи на служба.

Фазов пистолет

На саѝта на Ionatron (сега Applied Energetics), компания за „управляеми енергиѝни оръжия“, се появи информация за устроѝства, произвеждащи синтетична светкавица. Тя е способна да изведе от строя хора или превозни средства. По същество това представлява късоимпулсен лазер, коѝто може да се насочи към цел. Компанията отбелязва, че раз- полага с оръжието в смъртоносна и в несмъртоносна версия.

Прозрачна броня

Инженерите на Air Force Research Laboratory изпробват нов вид прозрачна броня (по-здрава и по-лека от традиционните материали), която може да предпази прозорците на превозно средство от бронебоѝни оръжия. Правят се изпитания на алуминиево-кислороден нитрид – това е керамична смес с висока свиваща сила и траѝност. Когато опитите завършат, ще се появи първата прозрачна броня за превозни средства.

Притеглящ лъч

Наречете го „Стар трек“ технология за микроскопи. Изследователи от МИТ са открили метод за използване на „притеглящ лъч“ от светлина, за да повдигат, задържат или преместват отделни клетки и други обекти по повърхността на микрочип. Технологията е известна като „оптични пинсети“ и явно учените от МИТ са намерили начин как да управляват за различни цели този мощен инструмент.

Редактира Александър Карапанчев

Tags: , ,