През 9 земи: Бъдеще предварително

Първото издание на фестивала „През 9 земи“ се организира и провежда през 2013 година. Оттогава – с едно единствено прекъсване през 2018 – събитието събира веднъж годишно българските фенове на фентъзи и фантастика в местност Старозагорски бани, за да им предложи атмосфера на диалог, забавление и творчество. Програмата на фестивала варира; организира се въз основа на тематичен подбор и се разгръща в богат тридневен план. Акцентът за 2019-а бе поставен върху научната фантастика и цялото мероприятие премина под надсловa „Бъдеще предварително“ (22.02-24.02).

Организаторите: Стефан Караманов, Антония Дончева, Ангел Славчев

Лекциите и работилниците бяха събрани във втория ден; тяхната интензивна верига бе открита с уроци и упражнения по митологично светотроене от известната фендъм медия ShadowDance, последвани от кратка детска програма и обедна пауза. След това започна втората секция – с три научни доклада от докторант Николай Генов („Виртуалното тяло при Сергей Лукяненко и Ърнест Клайн“), д-р Рени Янкова („Въображение, творчески процес и мислене“) и д-р Елена Борисова („Без/смъртността на бъдещето“) и среща разговор за човека Павел Вежинов с дъщеря му Павлина Делчева-Вежинова. В рамките на секцията се проведе и презентация на проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“ към Фонд „Научни изследвания“. Вечерта приключи с групово четене на интерактивния разказ „Рандеву“, дело на автора на книги-игри Александър Торофиев (Ал Торо), ролеви кът и Stellaris сесия.

Представяне на проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“ към Фонд „Научни изследвания“

Фестивалът привърши на другия ден с традиционен търг, представяне на късометражни филми и жанрови текстове, обявяване на информация за предстоящи конкурси. Излишно е да се упоменава стойността на осъществилите се контакти и споделеното знание; трудно би могла да се предаде цялостното усещане на свързаност, споделеност и вълнение; на среда и смисъл. Единственият логичен въпрос, който би следвало да се постави, е защо събития като това не са достатъчно разпространени, не са достатъчно познати на българската аудитория. Отговорът не би закъснял: тези събития стават все по-големи и все по-достъпни, така че е само въпрос на време, преди да заговорим уверено за отчетлива тенденция и изострен интерес. 

Групово четене на интерактивния разказ “Рандеву”

Снимки: Веселин Михайлов
Текст: Николай Генов