Резултати от деветия конкурс “Агоп Мелконян” (2020)

Резултатите от деветия конкурс за фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян бяха обявени след анонимно оценяване на изпратените творби. В състезанието са се включили 144 души както от страната, така и от чужбина.

Подробна информация за развръзката на конкурса бе публикувана на сайта “Сборище на трубадури”. Списъкът на финалистите и съставът на журито бъдат открити тук.

До средата на май се очаква и специален електронен брой на списанието.