история на науката

Науката през XIX век – Част 1

Още през  XVII  и XVIII век много учени започват да се придържат към метод за решаване на проблеми, станал известен