Списание „Тера фантастика“

            В ръцете си държим списание „Тера фантастика“. В този единствен за 2020 г. брой като важни статии, поместени в „теоретичната“ му част, можем да споменем следните заглавия: на Иван Алексиев  –  „Отново за историята на разказа „Последният ден на XX век“ от Иван Вазов“ на Иван Алексиев; на Вл. Гаков – „Времето на преситените, или фантастиката, на която сега сме обречени“ (исторически обзор на американската фантастика); на Златко Петков  – „Фантастично читалище“; ревюто на Григор Гачев за книгата на Янчо Чолаков „Прояснение“ и др.

            В книжката са поместени и два текста на нашия екип: 1) „Фантастика и бъдеще: от прогностични отгатвания да трансхуманитарна р/еволюция“, представящ проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век“; 2) „Румънската научна фантастика и нейните пионери“  се опитва да очертае първите по-сериозни художествени импулси в полето на румънската научна фантастика.  Интересна е статията, която представя библиографския справочник “Фантастично читалище”, обхващащ огромно количество фантастика от периодиката за много дълъг времеви отрязък. Проектът е замислен, финансиран и осъществен от Георги Недялков. В статията „Отново за историята на разказа „Последният ден на XX век“ авторът добросъвестно проследява историята на Вазовия разказ, публикуван във в-к “Мир” в две различни версии: 30 декември 1899 г. и 3 януари 1912 г. От историко-технически гледна точка, пише Алексиев, няма основание да се твърди, че Вазов е прогнозирал появяването на някакво техническо постижение на XX век. Поради това, доколкото “при научната фантастика централна роля играят технологиите и науката”, а разказът не съдържа нито един технически елемент, той не може да бъде квалифициран като научна фантастика. Но Алексиев не отрича, че в това произведение на Вазов се наблюдават елементи на социалната фантастика.

            И накрая: 2020 г. се оказа юбилейна! Клуб „А. и Б. Стругацки“ навърши 45 г. Клубът е създаден през 1975 г. по инициатива на група ентусиасти от гр. Пазарджик. Сред първите му членове са Иван Терзов, Севда Стоилкова, Веселин Кръстев и др., а председател на клуба е Юрий Илков. На многая лета!

Приятно четене!

Tags: ,