Бета-тест на чиповете: премиерата на “Киберпънк”

2020 година започна с едно дългоочаквано събитие – премиерата на “Киберпънк”, първия хартиен брой на списанието на ShadowDance, посветен на жанра, неговите хипостази и история. Не малко хора признаха тази премиера за едно от важните литературни събития на 2019 година, макар и техническото забавяне да попречи на списанието да излезе за Софийския международен литературен фестивал и протичащия паралелно с него Коледен панаир на книгата.

Част от присъстващите на премиерата в “Перото”. Пространството беше изпълнено.

Да издадат материали на хартия, е дългосрочна амбиция на ShadowDance и засвидетелствания интерес към тях е значима стъпка за фендъма и научнофантастичните среди. Броят, който обхваща почти 300 страници разнороден материал – критически изследвания, рецензии, художествени разкази, илюстрации – улавя момента и използва киберпънка, за да преосмисли “новото начало”, за каквото се смята всяка Нова година. Включените текстове създават множество възможности за дискусия и го правят по такъв начин, че пълноценното сливане се запазва и по отношение на една важна цел – научната фантастика да обедини различни аудитории, за да не се самоумъртви в инерцията на една твърде закостеняла спрямо себе си традиция. А всяка традиция – дори онази, която самият жанр изгражда, – е неизменно стагнираща по отношение на мощния SF импулс и читателската му рецепция.

Кадър от трибуната. По часовниката стрелка: Светлозар Желев, Емануил Томов, Александър Попов, Жоро Пенчев.

Премиерата бе рамкирана от музиката на Дейвид Боуи, към която се принаде вторична контекстуална рамка – датата на рождения ден и датата на кончината на артиста. Освен това в един особено разчупен момент писателят Хараламби Марков – автор в броя – организира и разигра “Киберкъциада”, викторина с награди (киберпънк значки!). Атмосферата бе допълнена от завладяващото присъствие на Ирина Цапрева, чиято косплей кариера е достатъчно изумителна, за да накара дори хора, които не проявяват интерес към този вид изкуство, да се смаят.

Ирина Цапрева в периферно тяло

Списанието на ShadowDance лесно може да бъде открито в търговската мрежа в София. Но съдейки по отчетливите маркери, трябва да се побърза.

Tags: ,