Покана за участие в конференция „Познание и трансхуманитарна р/еволюция“

ПОКАНА

за участие в конференцията

„Познание и трансхуманитарна р/еволюция“

28 април 2020 г., София[*]

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН и екипът на научния проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XXXXI век“ имат удоволствието да ви поканят за участие в научната конференция „Познание и трансхуманитарна р/еволюция“.

Амбицията на организаторите е да се обхване явлението „трансхуманизъм“ в неговите литературни, философски, социални, културни, психологически и исторически аспекти. Съвременните опити за подобряване на физическите и интелектуалните способности на човека чрез генетични, химически, механични и информационни средства провокира отместването на границите на човешкото и природата към една фрагментарна реалност, в която телесността е моделирана спрямо нуждите на бъдещето, а природата – спрямо нуждите на човека.

Конференцията е отворена към всички аспекти на проблемите за познанието и за човешкото в една безспирно ускоряваща се реалност, която поставя все повече и по-неясни въпроси. Като разглежда концепцията за трансхуманизма в нейната мултидисциплинарна същност, целта на настоящото събитие е да намери пресечна точка и да провокира научен диалог в изброените по-горе направления. Ще се радваме да предоставим пространство за споделяне на идеи между различните направления в хуманитаристиката.    

Представените по време на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник със заглавие „Познание и трансхуманитарна р/еволюция“, планиран за края на 2020 г. Моля, изпращайте вашите заявки за участие до 30 март на имейл адрес:  fantastika.bg@ilit.bas.bg

Заявките за участие е необходимо да съдържат следната информация: заглавие на доклада, резюме до 300 думи, имена на автора/ите, афилиация, телефон и имейл за контакт.  

Без такса за правоучастие; командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Времетраене на докладите – 15 мин

Конференцията се организира по проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XXXXI век“, финансиран от ФНИ, КП-06-М30/2 от 13 декември 2018


[*] Мястото на провеждането на форума ще бъде уточнено по-късно. Всички, подали заявки за участие, ще бъдат информирани по имейла.

Tags: ,