Годишникът на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет е вече онлайн

Годишникът на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет за 2019 година е вече дигитализиран. На провелите се XXV “Епископ-Константинови четения” през май нашият екип взе участие със следните доклади: “Наука, провокация и научна фантастика” (Елена Борисова), “Въображение, абдукция и научна фантастика” (Рени Янкова) и “Темпорални реализации на виртуалната реалност в научната фантастика: Сергей Лукяненко и Виктор Пелевин” (Николай Генов).

Представените на конференцията текстове могат да бъдат открити тук.