Отзив за националната научна конференция с международно участие “Познание и трансхуманитарна (Р)еволюция”

[текстът ще бъде публикуван и в списание “Филологически форум”]

Научната конференция, заложена в проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век“ (М30/2 от 13.02.2018), трябваше да се проведе напролет, но усложнената епидемична обстановка и извънредното положение в страната наложиха отлагането ѝ за есента, а впоследствие и провеждането ѝ онлайн. Подобни сюжети обаче не са новост за научната фантастика, която пази своята органична връзка с утопичното и дистопичното, с планомерното и стратегическо управление на ресурсите и неговите непредвидени крахове. Трудно би могло да се прецени доколко тази свързаност и опитността на сценария са в крайна сметка истинската причина за успешното провеждане на събитието, но то в крайна сметка се състоя. И все пак иронията на това, да се говори за предстоящото, когато то изглежда толкова смутно и неясно, трудно може да убегне на (транс)човешкото око. Това е ирония, в която може да се открие следа от определена необходимост; една изработваща свои собствени механизми фантазия, преплитаща се с детерминизма на ежедневното и често минаваща отвъд него. 

            Конференцията започна в 10:00 часа на 16 октомври и приключи в 17:30 часа на същия ден. Тя бе открита от организаторите – гл. ас. д-р Елена Борисова от Института за литература към БАН, гл. ас. д-р Рени Янкова от Нов български университет и Николай Генов от Софийския университет. Последваха четири секции, модерирани от тримата и от гл. ас. д-р Емилия Алексиева от Института за литература към БАН, с общо 15 изнесени доклада – от България, Полша, Украйна и Сърбия. Струва си да се отбележи, тъй като подобен тип академични контакти са, за жалост, не съвсем характерни, че измежду литературоведите се намери и физик, което открехна диалога в една от дискусиите към интердисциплинарност и позволи да се отбележат някои пресечни точки на природо-математическите науки, от една страна, и научнофантастичната литература, от друга.

Поради технически причини не всички от заявените текстове (общо 20) успяха да получат гласност. Те обаче ще влязат в очаквания догодина научен сборник.   

Запис от събитието може да откриете тук: https://drive.google.com/file/d/1qKj_6v6Ke6nYIbQRkq4f5tQEC0zOxi-7/view?usp=sharing

Николай Генов