Представяне на книгата „Фантастика и познание“

На 19 февруари в Института за литература (БАН) се проведе представяне на книгата на Елена Борисова „Фантастика и познание“. В приятна и конструктивна атмосфера, приятели, колеги и съмишленици имаха възможността да се запознаят с темите и проблемите, разглеждани в книгата, както и да проведат дискусия.

Елена Борисова на представянето на книгата си „Фантастика и познание“

Доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература, и доц. Пенка Ватова, редактор и ръководител на Издателския център “Боян Пенев” към Института за литература, представиха мястото на книгата „Фантастика и познание“ в изследователската и издателска стратегия на Института. Те споделиха и позитивните си лични впечатления от работата си с Елена Борисова през последните четири години.  Проф. Амелия Личева представи академичното си становище за книгата, като подчерта солидната теоретична рамка на изследването, богатството на анализирания литературен материал и таланта на автора да изложи идеите си по систематичен и интересен начин. Д-р Рени Янкова също сподели личния си опит от срещата си с книгата „Фантастика и познание“, като своеобразен пътеводител в темата за българската фантастика след 1960 г. Тя подчерта значимостта на философския пласт в изслвдването като утвърждаващ не само стройната му структурата, но и валидността на направените заключения.

Представянето на книгата завърши с дискуския с публиката по актуалните проблеми на научната фантастика не само в рамките на българската, но и на световната литература. Срещата, посветена на книгата „Фантастика и познание“ още веднъж утвърди научната фантастика като литература на бъдещето и на човешкото самопознание.

Д-р Елена Борисова, проф. Амелия Личева, доц. Елка Трайнкова, доц. Пенка Ватова
Tags: